Aluminum buttlerfinish

Aluminum buttlerfinish

Απευθείας εκτύπωση σε Aluminum buttlerfinish.

 

Πρόκειται για υλικό πάχους 3 χιλιοστών με υφή αλουμινίου.

 

Απευθείας εκτύπωση σε Dibond

Απευθείας εκτύπωση σε Dibond