Εκτύπωση σε Matte/Glossy/Lustre επικολλημένο σε Kappafix 10mm

Εκτύπωση σε Matte/Glossy/Lustre επικολλημένο σε Kappafix 10mm

KAPAFIX 10χιλ. με επικόλληση σε φωτογραφικό χαρτί είναι ευρέως γνωστό ως (μακετόχαρτο, Kapamount, Kapaline), είναι ενα υλικό ελαφρύ ιδανικό για εκθέσεις και για παιδικά δωμάτια. Τέλος το σόκορο του ύλικού είναι χρώματος γκρί.

 

Εκτύπωση σε Matte/Glossy/Lustre επικολλημένο σε Kappafix 5mm

Εκτύπωση σε Matte/Glossy/Lustre επικολλημένο σε Kappafix 5mm

KAPAFIX 5χιλ. με επικόλληση σε φωτογραφικό χαρτί είναι ευρέως γνωστό ως (μακετόχαρτο, Kapamount, Kapaline), είναι ενα υλικό ελαφρύ ιδανικό για εκθέσεις και για παιδικά δωμάτια. Τέλος το σόκορο του ύλικού είναι χρώματος γκρί.