Αποδοχή των Όρων Χρήσης

Οι Όροι Χρήσης διέπουν την πρόσβαση και χρήση αυτής της ιστοσελίδας. Με την πρόσβαση ή χρήση αυτής της ιστοσελίδας συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους παρόντες Όρους Χρήσης και τυχόν πρόσθετες οδηγίες, περιορισμούς ή κανόνες που μπορούν να τοποθετηθούν σε σχέση με συγκεκριμένα τμήματα ή υπηρεσίες του παρόντος δικτυακού τόπου. Όλες αυτές οι πρόσθετες δημοσιεύτηκε κατευθυντήριες γραμμές, οι περιορισμοί ή οι κανονισμοί έχουν ενσωματωθεί με αναφορά σε αυτούς τους Όρους Χρήσης.

Οι ΣΤΡΙΛΙΓΚΑΣ Ψηφιακές Εκτυπώσεις διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές σε αυτό το Site και σε αυτούς Όροι Χρήσης ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Θα πρέπει να αναθεωρήσει αυτούς τους Όρους Χρήσης του κάθε φορά που έχετε πρόσβαση σε αυτή την ιστοσελίδα.

Μπορείτε επίσης να συμφωνήσουν ότι μπορούμε να παρέχουμε όλες τις νομικές ανακοινώσεις  για σας ηλεκτρονικά από την ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα μας ή, με την εκλογή μας, στέλνοντας ένα e-mail στη διεύθυνση e-mail που δώσατε σε εμάς κατά την εγγραφή σας στην ιστοσελίδα μας. Μπορείτε να αποσύρετε τη συναίνεσή σας για να λαμβάνετε επικοινωνία από εμάς ηλεκτρονικά, επικοινωνώντας με την εξυπηρέτηση πελατών. Ωστόσο, εάν αποσύρει τη συγκατάθεσή σας για να λαμβάνετε τις ανακοινώσεις μας ηλεκτρονικά, θα πρέπει να διακόψετε τη χρήση του λογαριασμού σας.

Γενικός

Όλοι οι όροι και οι προϋποθέσεις καθώς και / ή οποιεσδήποτε πράξεις που συμβαίνουν σε απευθείας σύνδεση στην www.striligas.gr ή μέσω τηλεφώνου υπόκεινται στους νόμους της Ευωπαϊκής Ένωσης. Οι ΣΤΡΙΛΙΓΚΑΣ Ψηφιακές Εκτυπώσεις δεν ευθύνεται για την καθυστέρηση και / ή ζημίες που προκύπτουν από διακοπής μηχανημάτων, πράξεις του Θεού, και από άλλες δράσεις, τόσο σε κυβερνητικό όσο και με άλλο τρόπο, που περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε πόλεμο, εξέγερση, κατάσχεση, και εμπάργκο. Τα μέσα που διατίθενται www.striligas.gr να δημιουργήσετε το έγγραφο είναι ιδιοκτησία της εκτύπωσης ΣΤΡΙΛΙΓΚΑΣ Ψηφιακές Εκτυπώσεις και συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών. Για του αγοραστή θα πρέπει να θεωρείται αποδοχή των όρων του πωλητή. Οι Όροι και προϋποθέσεις σε όλα τα σημεία να διέπονται από το Κράτος Δικαίου.

Κρατήσεις

Όλες οι παραγγελίες υπόκεινται σε αποδοχή από την ΣΤΡΙΛΙΓΚΑΣ Ψηφιακές Εκτύπωσης. Διατηρούμε το δικαίωμα να απορρίψει οποιαδήποτε παραγγελία οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς προσφυγή. Διατηρούμε επίσης το δικαίωμα να αλλάξει την τιμή ανά πάσα στιγμή.

Επιστροφές

Λόγω της φύσης του προϊόντος, δεν επιστρέφει μπορεί να γίνει μόλις η παραγγελία επεξεργάζεται και / ή αποστέλλονται. Τυχόν ισχυρισμοί για ελαττώματα, ζημιές, ή ελλείψεις, πρέπει να υποβάλλονται γραπτώς εντός δύο (2) εργάσιμες ημέρες μετά την παραλαβή των εμπορευμάτων. Εμείς θα αντικαταστήσει μόνο αυτές τις παραγγελίες που υποβλήθηκαν σε επεξεργασία εσφαλμένα. Η αντικατάσταση της παραγγελίας θα πραγματοποιηθεί μόνο μετά την παραλαβή των εμπορευμάτων επιστροφής. Εμείς δεν θα αντικαταστήσουμε, εφόσον έχει αποφασιστεί από εμάς ότι η διάταξη αυτή καταχρηστικώς ή κακομεταχειρίζονται από τον αγοραστή ή μέρος της παραγγελίας είχε χρησιμοποιηθεί από τον αγοραστή και μέρος της παραγγελίας επιστρέφονται.

Πιστωτική Κάρτα

Εάν η πιστωτική κάρτα του Αγοραστή απορριφθεί, οι ΣΤΡΙΛΙΓΚΑΣ Ψηφιακές Εκτυπώσεις δεν θα επεξεργαστούμε την παραγγελία του Αγοραστή. Εάν η παραγγελία αποστέλλεται , ο Αγοραστής συμφωνεί να καταβάλει ένα μηνιαίο κόστος χρηματοδότησης του 2% (ετήσιο ποσοστό του 24%) για το ανεξόφλητο υπόλοιπο. Εάν ένας λογαριασμός υπερβαίνει ημερομηνία λήξης της προθεσμίας πληρωμής, εκτός αν οι ειδικές ρυθμίσεις, τις μελλοντικές αγορές θα απαιτήσει την καταβολή εκ των προτέρων. Σε περίπτωση που οι ΣΤΡΙΛΙΓΚΑΣ Ψηφιακές Εκτυπώσεις πρέπει να ξεκινήσει νομικές ενέργειες για την επιβολή τυχόν όρων της παρούσας συμφωνίας, ο Αγοραστής συμφωνεί να πληρώσει εύλογων νομικών αμοιβών και εξόδων.

Εγγύηση

Η ΣΤΡΙΛΙΓΚΑΣ Ψηφιακές Εκτυπώσεις δεν κάνει ούτε καμία ρητή εγγύηση, ούτε να υπονοούν ή να αποδέχεται οποιαδήποτε ευθύνη, εκτός από το ενδεχόμενο αντικατάστασης των προϊόντων που αγοράζει ο Αγοραστής. Οι ΣΤΡΙΛΙΓΚΑΣ Ψηφιακές Εκτυπώσεις μπορεί αλλά δεν εγγυάται την αντικατάσταση του ελαττωματικού προϊόντος, ή πιστώνει το ποσό της τιμής αγοράς.

Ναυτιλία

Όροι αποστολής είναι F.O.B. . Οι ΣΤΡΙΛΙΓΚΑΣ Ψηφιακές Εκτυπώσεις θα φροντίσει για τη ναυτιλία με τον μεταφορέα για λογαριασμό του αγοραστή. Ο αγοραστής θα είναι πλήρως υπεύθυνος για το κόστος αποστολής και διεκπεραίωσης. Οι ΣΤΡΙΛΙΓΚΑΣ Ψηφιακές Εκτυπώσεις δεν θα είναι υπεύθυνη για την καθυστέρηση στην παράδοση, απώλεια ή ζημία της τάξης, ενώ η σειρά είναι με το φορέα αποστολής.

Περιορισμός Ευθύνης:

Οι ΣΤΡΙΛΙΓΚΑΣ Ψηφιακές Εκτυπώσεις δεν θα ευθύνεται σε σύμβαση ή σε αδικοπραξία (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας) στον πελάτη για τυχαίες ή αποθετικές ζημίες, που προκύπτουν ή που προκύπτουν από την απόδοση κανενός ή παράλειψης των υποχρεώσεων μας. Οι ΣΤΡΙΛΙΓΚΑΣ Ψηφιακές Εκτυπώσεις δεν υπόκειται σε οποιονδήποτε και για οποιοδήποτε είδος οικονομικές απώλειες, το κόστος, τα έξοδα, αποζημιώσεις και / ή άλλες οικονομικές ζημίες. Ο Αγοραστής συμφωνεί ότι ο αγοραστής δεν θα θεωρήσει τις ΣΤΡΙΛΙΓΚΑΣ Ψηφιακές Εκτυπώσεις υπεύθυνη για οποιαδήποτε και κάθε απώλεια, κόστος, δαπάνη, και ζημίες (συμπεριλαμβανομένων των δικαστικών εξόδων) για λογαριασμό οποιουδήποτε και κάθε είδους διεκδικήσεις, απαιτήσεις, ενέργειες και διαδικασίες που ενδέχεται να να ασκηθεί εναντίον ΣΤΡΙΛΙΓΚΑΣ Ψηφιακές Εκτυπώσεις και της θυγατρικής της εταιρείας (S) για λόγους που αντλείται από το ότι το εν λόγω έργο παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσιών, ή είναι σκανδαλώδες, ή εισβάλλει το δικαίωμα οποιουδήποτε ατόμου στην ιδιωτική ζωή ή άλλα προσωπικά δικαιώματα.

Ακυρώσεις και επιστροφές:

Οι ΣΤΡΙΛΙΓΚΑΣ Ψηφιακές Εκτυπώσεις δεν θα επιστρέψει χρήματα για τις παραγγελίες που στάλθηκαν ή ακυρώθηκαν μετά την διαταγή που υποβάλλονται σε επεξεργασία.