Εκτύπωση σε μουσαμά βραδύκαυστο

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για:

- Πανό με μπροστινό φωτισμό.

– Για διαφήμιση εκδηλώσεων, ανάρτηση απο οροφή, πανό, επένδυση πρόσοψης.

- Εκτυπώσιμο και στις δύο πλευρές.

- Μόνιμη σταθερότητα επιφάνειας, καμία roll-in επίδραση.

Τεχνικές προδιαγραφές

Βάρος / Δύναμη: 500 g/m2

Πλάτος κυλίνδρων: 270 εκ.

Μήκος κυλίνδρων: 50 τρέχοντα μέτρα

Επιφάνεια: –

Συμβατότητας: Διαλύτης, Οικολογικός Διαλύτης, Λατέξ, UV

Κατηγορία πυροπροστασίας: M2 / B1