Εκτύπωση σε Matte/Glossy/Lustre επικολλημένο σε Forex 5mm

Εκτύπωση σε Matte/Glossy/Lustre επικολλημένο σε Forex 5mm

Εκτύπωση σε Matte/Glossy/Lustre επικολλημένο σε Synepfix

Εκτύπωση σε Matte/Glossy/Lustre επικολλημένο σε Synepfix

Synepfix 10χιλ. είναι υλικό με κόλλα, αφρώδες και περιέχει αλουμίνιο εσωτερικά και η διαφορά του με το Kapafix είναι οτι το σόκορο του είναι χρώματος λευκό.