Παρακαλούμε να ανεβάσετε εικόνες μόνοjpg,jpeg,gif,png,eps,ai,pdf,zip,tar,rar,cdr,psd,svg,tiff,doc,docx,png,dwg ,eps,dxf,cdr,indd,plt,tif Το αρχείο δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 50MB σε μέγεθος.
*